Wij hebben veiligheid op internet en digitale privacy hoog in het vaandel staan. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Web and Brand.

Web and Brand, gevestigd aan Apollopad 5 te 9401 CS Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vindt u onze algemene contactgegevens en de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming.

Adres:
Web and Brand
Apollopad 5
9401 CS Assen

Telefoon: +31 0 592 201089
E-mail: info@webandbrand.nl
Website: www.webandbrand.nl

Ben Boogaardt is de Functionaris Gegevensbescherming van Web and Brand Hij/zij is te bereiken via ben@webandbrand.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Web and Brand of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@webandbrand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Web and Brand verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Web and Brand analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Web and Brand volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Web and Brand neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Web and Brand bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Type dienst Type gegevens Bewaar-
termijnen
Verantwoordelijke Grond voor verwerking
Algemeen Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon (van uw organisatie). Tot einde dienstverlening Web and Brand Uitvoering overeenkomst
Adres waar de diensten worden geleverd. Tot einde dienstverlening Opdracht-
gevende partij
Uitvoering overeenkomst
(Bedrijfs)naam en adres voor facturatie. Tot einde dienstverlening Opdracht-
gevende partij
Uitvoering overeenkomst
Informatie aangeleverd door gebruiker voor supportvragen. Tot einde dienstverlening Web and Brand Uitvoering overeenkomst
Informatie aangeleverd door klanten ten behoeve van uitvoering van projecten. Tot einde dienstverlening Web and Brand Uitvoering overeenkomst
Verkeersinformatie in het kader van een wettelijk informatieverzoek. Zes maanden Web and Brand Wettelijke verplichting
Gespreksopnames van voicemails Eén jaar Web and Brand Gerechtvaardigd belang. Web and Brand gebruikt deze gesprekken om haar dienstverlening te optimaliseren en als bewijs van gemaakte afspraken
Website en webapplicaties Ingevulde gegevens contactformulier. Eén jaar Web and Brand Uitvoering overeenkomst
Bezoekstatistieken, geanonimiseerde gebruiksopnames, functionele en statistische cookies Eén jaar Web and Brand Gerechtvaardigd belang. Web and Brand gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar website om te kijken welke functionaliteiten of artikelen populair zijn en ter versterking van de beveiliging

Delen van persoonsgegevens met derden

Web and Brand verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Web and Brand blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Web and Brand gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Web and Brand en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@webandbrand.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Web and Brand wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Web and Brand neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@webandbrand.nl

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we nog aan dit privacybeleid voldoen. Mocht u na het lezen van onze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met:

Web and Brand
Apollopad 5
9401 CS Assen

Telefoonnummer:
+31 0 592 201089

E-mailadres:
privacy@webandbrand.nl